1PROSJEKTET

KABELGATA 1 - 39
PÅ ØKERN

TYPE BYGG:
BRUTTOAREAL:
UTVIKLINGSPOTENSIAL:

LAGER OG KONTOR
53.000 KVM
100.000 KVM
800 - 1.000 boliger
40.000 kvm næring
Totalt ca. 116.000 kvm

Oxer Eiendom har valgt arkitektkontoret A-lab som samarbeidspartner for det videre arbeidet med skisseprosjekt og gjennomføring av reguleringsprosessen av en 55 mål stor eiendom i Kabelgata 1–39 på Økern.

Eiendommen ligger sentralt på Økern i Oslo, med enkel adkomst både fra nordgående og sørgående retning.

«Kabelgata er et unikt industriområde som er i transformasjon fra å være preget av industri og spedisjon, til å bli en levende by i hjerte av Hovinbyen. Kabelgatas eksisterende bygnings- og gatemiljø har en helt særegen karakter og identitet. Denne identiteten utgjør ryggraden for transformasjon av området til et nytt og modern bydelssentrum, med historisk forankring og stedegen tilhørighet.»

HISTORIE OG
TRANSFORMASJON

«Hovinbyen» i Groruddalen er Oslos største fortetting- og utviklingsområde, med mulighet for tilsammen 60-80 000 nye innbyggere og 50-100 000 nye arbeidsplasser.

Kabelgata 1-39 er i dag et unikt gatemiljø med en 450m lang sammenhengende fasade sammensatt av industriell teglbebyggelse fra ulike epoker. Tilgrensende i vest er Kuben yrkesarena nylig etablert. Her ligger også Hotell 33, som fyller det nyrenoverte bygget av Erling Viksjø for Standard Telefon- og Kabelfabrikk (STK), som fortsatt er et landemerke i nedre del av Groruddalen.

Med sin sentrale beliggenhet på Økern/Haraldrud har Kabelgata potensial for å bli det urbane, identitetsbærende hjertet i Hovinbyen. Et moderne, livskraftig bysamfunn med historisk klang og «lukt av sagmugg».

Illustrasjon: A-lab

2UTVIKLER, UTLEIER & EIER

OXER EIENDOM

Oxer Eiendom: Bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger

Det startet i 1945 med selskapet Ole K. Karlsen. I dag er vi en av landets største aktører innen utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom. Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 160 000 kvm eiendom i området fra Oslo Nord, via Asker til Drammen, Ytre Enebakk og Stokke. I tillegg har vi ca. 260 000 kvm bolig og næring for utvikling. Selskapet eies av Ellen K. Raaholt med familie.