1VISJONEN

ET KULTURELT SENTRUM
I KABELGATA

Oxer Eiendom har en visjon om å skape et sentrum for kulturnæring i de historiske fabrikklokalene i Kabelgata.

Vi får en hel bydel der historien i fabrikkene er ivaretatt gjennom bruk. Kulturnæringsproduksjonen i bygningsmassen er skånsom og skapende samtidig. Den skaper liv som et kulturelt sentrum i Hovinbyen.

Ved å bevare og se fremover på samme tid, skaper vi et unikt sted. Med en slik tilnærming til å transformere denne delen av byen, mener vi at de som jobber og etterhvert bor i Kabelgata vil få gode byliv i hjertet av Hovinbyen.

2HVORFOR KULTURFABRIKK?

FOR Å SKAPE EN
PRODUSERENDE OG
LEVENDE BY

Kulturelt sentrum

Vi skal gjøre Kabelgata til et levende og produserende kulturelt sentrum i Hovinbyen, som et viktig tilskudd til det geografiske senteret Økern.

Verdiskapningsarena

Kulturfabrikkene vil gi mulighet til å utvikle hele kulturnæringen i Oslo, ved at alle fabrikkene i Kabelgata etterhvert blir en samlende arena for kulturproduksjon.

3PEX-TÅRNET

KABELTÅRNET

Det vi i dag kaller Kabelgata var tidligere Standard Telefon og Kabelfabrikk på Økern. I dag er fabrikken nedlagt og som så mange industriområder står landskap og bygninger foran store endringsprosesser. Tårnet ble først tatt i bruk i 1969, og var opprinnelig et ekstrudertårn for plastisolerte høyspentkabler, PEX-kabler.

4FRA KABELTÅRN TIL KULTURFABRIKK

Tårnet:
DEN FØRSTE KULTURFABRIKKEN

Kulturnæringen i Oslo og Norge er i voldsom vekst. Det er behov for store samlingspunkter for flere av segmentene innen næringen, og i Kabelgata Fabrikker kan vi legge til rette for dette.

Kabelgata sitt næringsareal er og blir store, gamle fabrikker. Det har alltid vært produksjon her, og det er derfor særlig relevant og naturlig å jobbe med den produserende delen av kulturnæringen i fabrikkene.

Tårnet er den første aktive kulturfabrikken som etableres i Kabelgata. Det legges til rette for midlertidige aktiviteter, testing og koordinering gjennom bruk av det elleve etasjer høye PEX-tårnet.

Tårnet fylles opp i disse dager med spennende leietakere. Egen kulturarena med konserter og ulike arrangementer åpner dørene sommeren 2019. Vi har plass til flere leietakere innenfor ulike kultursjangere som f. eks. kunst, musikk, mote, litteratur, scenekunst, kulturformidling som film-, TV, foto, kreative fag innen arkitektur, håndverk, reklame m.m. For mer informasjon

Se vår Facebookside

www.taarnetkulturarena.no

5 LOKASJON

HOVINBYEN.
ØKERN.
OSLO.

«Hovinbyen» i Groruddalen er Oslos største fortetting- og utviklingsområde, med mulighet for tilsammen 60-80 000 nye innbyggere og 50-100 000 nye arbeidsplasser.

Kabelgata 1-39 er i dag et unikt gatemiljø med en 450m lang sammenhengende fasade sammensatt av industriell teglbebyggelse fra ulike epoker. Tilgrensende i vest er Kuben yrkesarena nylig etablert. Her ligger også Hotell 33, som fyller det nyrenoverte bygget av Erling Viksjø for Standard Telefon- og Kabelfabrikk (STK), som fortsatt er et landemerke i nedre del av Groruddalen.

Med sin sentrale beliggenhet på Økern/Haraldrud har Kabelgata potensial for å bli det urbane, identitetsbærende hjertet i Hovinbyen. Et moderne, livskraftig bysamfunn med historisk klang og «lukt av sagmugg»

/ Fra A-LAB sine nettsider

6SITAT FRA VPOR VED PLAN OG BYGNINGSETATEN FOR HOVINBYEN

«Kabelgata er ett av flere industriområder rundt Økern som er i transformasjon fra å være preget av industri og spedisjon, til å bli en levende by i hjertet av Hovinbyen. Kabelgatas eksisterende bygnings- og gatemiljø har en helt særegen karakter og identitet. Denne identiteten utgjør ryggraden for transformasjon av området til et nytt og moderne bydelssentrum, med historisk forankring og stedegen tilhørighet.»

(Illustrasjon: White arkitekter for VPOR HOVINBYEN)