1PROSJEKTET

KABELGATA 1 - 39
PÅ ØKERN

TYPE BYGG:
BRUTTOAREAL:
UTVIKLINGSPOTENSIAL:
UTVIKLING:

LAGER OG KONTOR
53.000 KVM
100.000 KVM
2018/19

Oxer Eiendom har valgt arkitektkontoret A-lab som samarbeidspartner for det videre arbeidet med skisseprosjekt og gjennomføring av reguleringsprosessen av en 55 mål stor eiendom i Kabelgata 1–39 på Økern.

5 arkitektkontorer ble forespurt om å levere en ideskisse for den fremtidige utviklingen på eiendommen. Oxer Eiendom mottok 5 varierende og interessante ideskisser som ble vurdert av en jury bestående av Ellen Karlsen Raaholt (Oxer Eiendom, formann), Ole Falk Frederiksen (Civitas), John Arne Bjerknes (Nordic Arch), Erling Langeland (Oxer Eiendom) og Tom Holmen-Jensen (Oxer Eiendom).

Beskrivelse:

Eiendommen ligger sentralt på Økern Næringspark, med enkel adkomst både fra nordgående og sørgående retning. Fra Oslo S tar det ca. 8-9 minutter og fra Gardermoen ca. 30 minutter med bil til eiendommen.

2PROSJEKTET

HISTORIKK OG
TRANSFORMASJON

A-labs prosjekt for Kabelgata foreslår å transformere dagens lite tilgjengelige industriområde til en åpen, inviterende og mangfoldig bydel, der nye torg, møteplasser, gater, grøntområder, gårdsrom og paviljonger skal gjøre det attraktivt å være.

A-lab foreslår å utvikle Kabelgata med fokus på å foredle dagens industrielle karakter og historiske bebyggelse. Prosjektet er et svar på hva og hvordan bolig- og bokvalitet kan/bør etableres i fremtidens levende, o entlige og tette bysamfunn.

Utforsking av bevaringspotensiale og livskraftige boligmiljøer i tett by ligger til grunn for prosjektets foreslåtte samspill mellom historisk og moderne arkitektur, variasjon i høyder, arkitektonisk uttrykk, skala på bebyggelse og uterom i hierarkiet fra o entlig til privat.

Prosjektet foreslår en utviklingsstrategi for Kabelgata som bidrar til å håndtere Hovinbyens overordnede utfordringer, samtidig som prosjektet i seg selv er eksibelt nok til å ta opp i seg endrede forutsetninger og behov. Prosjektet vil utvikles over de neste 15-20 år.

3LOKASJON

ET NYTT HJERTE I
GRORUDDALEN

«Hovinbyen» i Groruddalen er Oslos største fortetting- og utviklingsområde, med mulighet for tilsammen 60-80 000 nye innbyggere og 50-100 000 nye arbeidsplasser.

Kabelgata 1-39 er i dag et unikt gatemiljø med en 450m lang sammenhengende fasade sammensatt av industriell teglbebyggelse fra ulike epoker. Tilgrensende i vest er Kuben yrkesarena nylig etablert. Her ligger også Hotell 33, som fyller det nyrenoverte bygget av Erling Viksjø for Standard Telefon- og Kabelfabrikk (STK), som fortsatt er et landemerke i nedre del av Groruddalen.

Med sin sentrale beliggenhet på Økern/Haraldrud har Kabelgata potensial for å bli det urbane, identitetsbærende hjertet i Hovinbyen. Et moderne, livskraftig bysamfunn med historisk klang og «lukt av sagmugg».

Fortetting med kvalitet

Prosjektet er, i tillegg til Futurebuilt-prosjektet Klimae ektiv byutvikling på Furuset» og A-lab’s helhetsvisjon for Vollebekk, kontorets tredje seier i en større arkitektkonkurranse i Groruddalen. Fellestrekk for alle prosjektene er byutvikling og fortetting med stor vekt på bolig- og bykvalitet, nye møteplasser, bærekraftige løsninger og blanding av funksjoner.

Illustrasjon: A-lab

Arealoversikt: (A-lab)

4UTVIKLER, UTLEIER & EIER

OXER EIENDOM &
ULVENVEIEN UTVIKLING

Oxer Eiendom: Bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger

Det startet i 1945 med selskapet Ole K. Karlsen. I dag er vi en av landets største aktører innen utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom. Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220 000 kvm eiendom i området fra Oslo Nord, via Asker til Drammen. I tillegg har vi ca. 260 000 kvm bolig og næring for utvikling. Selskapet eies av Ellen K. Raaholt med familie.