1VISJONEN

ET KULTURELT SENTRUM
I KABELGATA

Oxer Eiendom har en visjon om å skape et sentrum for kulturnæring i de historiske fabrikklokalene i Kabelgata.

Vi får en hel bydel der historien i fabrikkene er ivaretatt gjennom bruk. Kulturnæringsproduksjonen i bygningsmassen er skånsom og skapende samtidig. Den skaper liv som et kulturelt sentrum i Hovinbyen.

Ved å bevare og se fremover på samme tid, skaper vi et unikt sted. Med en slik tilnærming til å transformere denne delen av byen, mener vi at de som jobber og etterhvert bor i Kabelgata vil få gode byliv i hjertet av Hovinbyen.

2HVORFOR KULTURFABRIKK?

FOR Å SKAPE EN
PRODUSERENDE OG
LEVENDE BY

Kulturelt sentrum

Vi skal gjøre Kabelgata til et levende og produserende kulturelt sentrum i Hovinbyen, som et viktig tilskudd til det geografiske senteret Økern.

Verdiskapningsarena

Kulturfabrikkene vil gi mulighet til å utvikle hele kulturnæringen i Oslo, ved at alle fabrikkene i Kabelgata etterhvert blir en samlende arena for kulturproduksjon.

3PEX-TÅRNET

KABELTÅRNET

Det vi i dag kaller Kabelgata var tidligere Standard Telefon og Kabelfabrikk på Økern. I dag er fabrikken nedlagt og som så mange industriområder står landskap og bygninger foran store endringsprosesser. Tårnet ble først tatt i bruk i 1969, og var opprinnelig et ekstrudertårn for plastisolerte høyspentkabler, PEX-kabler.

4FRA KABELTÅRN TIL KULTURFABRIKK

Tårnet:
DEN FØRSTE KULTURFABRIKKEN

Kulturnæringen i Oslo og Norge er i voldsom vekst. Det er behov for store samlingspunkter for flere av segmentene innen næringen, og i Kabelgata Fabrikker kan vi legge til rette for dette.

Tårnet er den første aktive kulturfabrikken som etableres i Kabelgata. Det legges til rette for midlertidige aktiviteter, testing og koordinering gjennom bruk av det elleve etasjer høye PEX-tårnet.

Kabelgata sitt næringsareal er og blir store, gamle fabrikker. Det har alltid vært produksjon her, og det er derfor særlig relevant og naturlig å jobbe med den produserende delen av kulturnæringen i fabrikkene.

5 LOKASJON

HOVINBYEN.
ØKERN.
OSLO.

«Hovinbyen» i Groruddalen er Oslos største fortetting- og utviklingsområde, med mulighet for tilsammen 60-80 000 nye innbyggere og 50-100 000 nye arbeidsplasser.

Kabelgata 1-39 er i dag et unikt gatemiljø med en 450m lang sammenhengende fasade sammensatt av industriell teglbebyggelse fra ulike epoker. Tilgrensende i vest er Kuben yrkesarena nylig etablert. Her ligger også Hotell 33, som fyller det nyrenoverte bygget av Erling Viksjø for Standard Telefon- og Kabelfabrikk (STK), som fortsatt er et landemerke i nedre del av Groruddalen.

Med sin sentrale beliggenhet på Økern/Haraldrud har Kabelgata potensial for å bli det urbane, identitetsbærende hjertet i Hovinbyen. Et moderne, livskraftig bysamfunn med historisk klang og «lukt av sagmugg»

/ Fra A-LAB sine nettsider

6SITAT FRA VPOR VED PLAN OG BYGNINGSETATEN FOR HOVINBYEN

«Kabelgata er ett av flere industriområder rundt Økern som er i transformasjon fra å være preget av industri og spedisjon, til å bli en levende by i hjertet av Hovinbyen. Kabelgatas eksisterende bygnings- og gatemiljø har en helt særegen karakter og identitet. Denne identiteten utgjør ryggraden for transformasjon av området til et nytt og moderne bydelssentrum, med historisk forankring og stedegen tilhørighet.»

(Illustrasjon: White arkitekter for VPOR HOVINBYEN)